​សូមបង្ហាញខ្ញុំអំពីទីក្រុងរបស់អ្នក - បទបង្ហាញផ្ទាល់មាត់

Highschool students studying together

យើងចង់ឱ្យអ្នកបង្ហាញយើងអំពីទីក្រុង ទីប្រជុំជន ឬសហគមន៍របស់អ្នក។

ការប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នកគឺត្រូវពិពណ៌នា និងពន្យល់អំពីទីក្រុងកំណើតរបស់អ្នកទៅកាន់ក្រុមចៅក្រមនៅក្នុងបទបង្ហាញផ្ទាល់មាត់ដែលបានរៀបចំ។

រយៈពេលនៃបទបង្ហាញផ្ទាល់មាត់ - 5 នាទី។

អ្នកអាចធ្វើជារូបថត គំនូរ ឬភាពយន្តនៅក្នុងបទបង្ហាញរបស់អ្នក។

អ្នកអាចបញ្ចូលរូបភាព ឬវីដេអូមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

  • លំនៅដ្ឋាន
  • ហាងទំនិញ
  • ផ្លូវ
  • រថយន្ត
  • ភោជនីយដ្ឋាន
  • សួនច្បារ
  • ការលំហែនិងការកំសាន្ត
  • ទេសភាព៖ ភ្នំ ទន្លេ ទីក្រុង ឆ្នេរខ្សាច់?

កំណត់សម្គាល់ដើម្បីជួយអ្នក៖

ព្យាយាមគិតថាខ្លួនអ្នកជាមគ្គទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍សម្រាប់អ្នកដែលមិនធ្លាប់ទៅលេងទីក្រុងរបស់អ្នកពីមុនមក។ គេរំពឹងថាអ្នក នឹងនិយាយផ្ទាល់មាត់របស់អ្នក មិនមែនអានទេ។ ដូច្នេះ ចូរសរសេរការនិយាយផ្ទាល់មាត់របស់អ្នក រួចធ្វើកាតសម្គាល់ ដើម្បីជួយអ្នកឱ្យចាំចំណុចសំខាន់ៗរបស់អ្នក។ ទោះបីជាអ្នកនឹងធ្វើបទបង្ហាញតាមរយៈការហៅជាវីដេអូក៏ដោយ ចៅក្រមនឹងរំពឹងថាអ្នកនឹងនិយាយដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ពួកគេ ធ្វើដូចជាពួកគេនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយអ្នក។

ព្យាយាមប្រើបច្ចេកទេសនិយាយដោយទាក់ទាញ។ ធ្វើបទបង្ហាញផ្ទាល់មាត់របស់អ្នកជា
ជំហានៗ ដើម្បីកុំឱ្យអ្នកនិយាយលឿនពេក។ បង្អង់ត្រង់ចំណុចសំខាន់ៗ ហើយព្យាយាមប្រើទឹកមុខខ្លះ ដើម្បីបង្កើនពិន្ទុរបស់អ្នក... ស្នាមញញឹម ឬរឿងនិទានខ្លី ឬ កំប្លែងស្ងួតដែលមានការរៀបចំបានល្អ តែងតែទាក់ទាញទស្សនិកជន។

គោលបំណងរបស់អ្នកគឺដើម្បីជម្រាបប្រាប់ និងអប់រំទស្សនិកជនរបស់អ្នក ប៉ុន្តែទស្សនិកជនរបស់អ្នកក៏ចង់សាកល្បងបទពិសោធន៍ទីក្រុងរបស់អ្នកផងដែរ។ ដូច្នេះ ការប្រើភាសាពិពណ៌នាមានសារៈសំខាន់ណាស់។

ការបញ្ចេញសំឡេង និងការប្រើប្រាស់ភាសារបស់អ្នកត្រូវតែច្បាស់លាស់ និងសមស្រប។ ដូច្នេះត្រូវប្រាកដថា អ្នកហាត់អនុវត្ត និងកែសម្រួលបទបង្ហាញរបស់អ្នក រហូតដល់អ្នកធ្វើបានវា 'ត្រឹមត្រូវ'។

ភ្ជាប់បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកទៅនឹងបទបង្ហាញផ្ទាល់មាត់របស់អ្នក។ កាយវិការដៃ ស្នាមញញឹម ឧទាហរណ៍អំពីទីកន្លែងផ្សេងគឺជាវិធីដ៏ល្អក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នា ដូច្នេះសូមប្រើវាដោយសេរី។

ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌មានបន្ថែម ឬជំនួយក្នុងការបំពេញបទបង្ហាញផ្ទាល់មាត់ សូមទាក់ទងអ្នកនាង Denise Cornish គ្រូបង្រៀន EAL តាមរយៈអ៊ីម៉េល denisecornish1@gmail.com

Last Update: 1/06/2022 9:47 AM