Video

Câu chuyện thành công

video screenshot

Kinh nghiệm của Yumi Tasaka ở Melbourne

Yumi Tasaka nói về cuộc sống mới của cô con gái đang theo học tại trường công lập bang Victoria.
video screenshot

Kinh nghiệm của Mi Ae Lee ở Melbourne

Mi Ae Lee thảo luận về kinh nghiệm gửi con trai mình vào học tại trường công lập bang Victoria.
video screenshot

Kinh nghiệm của Chen Jian-Wen ở Melbourne

Chen Jian - Wen chia sẻ kinh nghiệm làm phụ huynh của một học sinh quốc tế tại trường công lập bang Victoria.
video screenshot

Kinh nghiệm của Xiaohui Mai ở Melbourne

Xiaohui Mai mô tả kinh nghiệm làm phụ huynh của một học sinh quốc tế tại trường công lập bang Victoria.
​​​
Last Update: 9/10/2018 2:30 PM