Victoria là tiểu bang giáo dục của Úc. Các trường công lập bang Victoria được quốc tế nể trọng vì chất lượng cao của các nhà trường này. Các mối quan hệ đối tác toàn cầu đã củng cố thêm kinh nghiệm của chúng tôi và chúng tôi có truyền thống về khả năng lãnh đạo.

Elementary Girls Looking at a Globe 

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Vụ Giáo Dục và Hợp Tác Quốc Tế (International Education Division - IED) đại diện cho DET trên vũ đài quốc tế. Chúng tôi quảng bá về hệ thống giáo dục cơ sở của bang Victoria với nước ngoài và chương trình giáo dục quốc tế trong các trường công lập bang Victoria. Chúng tôi được đặt tại Melbourne, thành phố thủ phủ của bang Victoria.

DET là cơ quan chính phủ đảm trách về giáo dục cơ sở, và là nhà cung cấp chính về chương trình giáo dục cơ sở tại bang Victoria.

Bộ Phận Giáo Dục Quốc Tế

Bộ Phận Giáo Dục Quốc Tế (International Education Division - IED) đại diện cho DET trên vũ đài quốc tế. Chúng tôi quảng bá về hệ thống giáo dục cơ sở của bang Victoria với nước ngoài và chương trình giáo dục quốc tế trong các trường công lập bang Victoria. Chúng tôi được đặt tại Melbourne, thành phố thủ phủ của bang Victoria.

Cơ sở hạ tầng và sự đầu tư đáng kể

Bang Victoria có một trong những hạ tầng giáo dục hiện đại nhất trên thế giới. Chúng tôi đã dành những khoản đầu tư lớn để xây dựng nền tảng vững chắc này.

Kinh nghiệm quốc tế rộng rãi

Kinh nghiệm quốc tế của chúng tôi rộng khắp, bao gồm:

  • các dịch vụ cho học sinh nước ngoài
  • các chương trình trao đổi giáo viên và học sinh
  • các công trình dự án và hoạt động tư vấn quốc tế.

Một lịch sử đầy tự hào

Chúng tôi tự hào về viễn cảnh táo bạo của chúng tôi cho giáo dục. Lịch sử của chúng tôi làm cho chúng tôi vững vàng và tự tin về tương lai. Trong suốt trên 20 năm, chúng tôi đã đón nhận học sinh và các nhà giáo dục quốc tế vào các nhà trường của chúng tôi.

Chiến lược cho tương lai

Giáo dục quốc tế là trọng tâm của các chiến lược của chính phủ chúng tôi nhằm duy trì nền kinh tế của chúng tôi luôn cạnh tranh, tự tin và luôn đổi mới. Giáo Dục Quốc Tế và sự trao đổi kiến thức và văn hóa hai chiều, cung cấp các cơ hội để các học sinh và giáo viên của bang Victoria tăng thêm nhân sinh quan quốc tế, sự hiểu biết văn hóa và tinh thần công dân quốc tế của họ.

Một danh tiếng là những nhà cố vấn được tin cậy

Chúng tôi đã dành thời gian xây dựng danh tiếng của chúng tôi là những người đóng vai trò chính và các chuyên gia về chính sách trong lĩnh vực giáo dục quốc tế. Chúng tôi thường xuyên trao đổi các ý tưởng với bạn bè và đồng nghiệp của chúng tôi trên khắp thế giới. Chúng tôi đứng đầu về mức độ chăm lo và hỗ trợ cao nhất cho học sinh quốc tế.

Tin tưởng thông qua chất lượng

Các chương trình của chúng tôi được hỗ trợ bằng việc đảm bảo chất lượng và sự quản lý khắt khe.

Hỗ trợ học sinh và phụ huynh

Nếu bạn là học sinh, chúng tôi có thể ghi danh bạn vào một trường cung cấp chương trình giáo dục có chất lượng mà có thể đưa bạn tới bậc giáo dục đại học và dạy nghề.

Nếu quý vị là phụ huynh, chúng tôi có thể cho quý vị ý kiến phản hồi và sự đảm bảo về các cơ hội và sự tiến bộ của con quý vị trong tương lai.

Hỗ trợ các nhà giáo dục

Nếu quý vị là nhà giáo dục, chúng tôi có thể đưa ra các chương trình tham quan học tập được xây dựng riêng cho quý vị, nhân viên hay học sinh của quý vị.

 

Last Update: 24/07/2020 11:28 AM