​​​​​Hệ thống giáo dục trung học của chúng tôi là quốc tế nổi tiếng. Trong suốt chương trình, chúng tôi luôn có một quan điểm quốc tế. Trường học và cộng đồng của chúng tôi tại tiểu bang Victoria, Australia có một tinh thần đa văn hóa mạnh mẽ.

Tầm nhìn của giáo dục không bắt đầu với các trường - nó bắt đầu với các cá nhân. Chúng tôi cố gắng làm tất cả mọi thứ mà chúng ta làm trong trung tâm trường của chúng tôi về việc học và người học.

high school students holding shoulders and having good time Một hệ thống độc đáo

Bốn điều quan trọng làm cho hệ thống giáo dục của chúng ta độc đáo:

  • Giảng dạy của chúng tôi – thành tích học tập cao là trung tâm của cách chúng ta dạy ... chúng tôi còn truyền cảm hứng một tình yêu của học bởi vì chúng ta cử hành cách học khác nhau, tư duy sáng tạo và độc lập và phát triển cá nhân và xã hội.
  • Không gian học tập của chúng tôi – đoạt giải thưởng lớp học và các tòa nhà mở mắt của học sinh để các kỳ công của việc học một cách tương tác và thú vị.
  • Chương trình giảng dạy của chúng tôi – một cân bằng tốt, chương trình cũng cung cấp tròn con đường khác nhau và hướng dẫn cho mỗi học sinh.
  • Trình độ chuyên môn của chúng tôi – Victorian Certificate of Education là một chứng chỉ trung học cao cấp nổi tiếng thế giới cộng với có một loạt các trình độ dạy nghề khác.

Ổn định và đáng tin cậy

Quyết định nơi để đi học liên quan đến nhiều câu hỏi và chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng phức tạp. Bạn cần một nhà cung cấp giáo dục mà bạn có thể tin tưởng. Chúng tôi là một nhà cung cấp chính phủ, có nghĩa là các tiêu chuẩn nghiêm ngặt đối với phúc lợi học sinh, hỗ trợ và thành tích.

Chúng tôi ở đây cho lâu dài. Kinh nghiệm của chúng tôi trong giáo dục quốc tế đã được xây dựng lên theo thời gian. Trong nhiều thập kỷ, chúng tôi đã được giáo dục hàng ngàn sinh viên mỗi năm. Lãnh đạo của chúng tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ.

Bắt đầu hành trình giáo dục của bạn ở Victoria, Úc – Áp dụng ngay bây giờ.

Kỳ vọng cao, hiệu quả cao

Sinh viên quốc tế Victoria phát triển mạnh vì giáo viên thấm nhuần sự tự tin để phấn đấu cho kết quả tốt hơn liên tục.

Đó là nguồn cảm hứng và hướng dẫn đã nhìn thấy hơn 98.1% học sinh từ các trường công lập bang Victoria hoàn thành công VCE trong năm 2019.

Thành công cho sinh viên quốc tế

Chúng tôi có biết đọc biết viết và làm toán tiêu chuẩn xuất sắc. Học sinh Victoria là một trong những tốt nhất của Úc khi nói đến tính toán và biết đọc biết viết, theo 2019​ Quốc Literacy Chương trình đánh giá và Toán (NAPLAN) Báo cáo tóm tắt. Điểm trung bình của học sinh Victoria đều cao hơn so với mức trung bình của Úc qua đọc, viết, ngữ pháp và chấm câu và toán qua bốn cấp năm.

Một đối tác phổ biến và cố vấn đáng kính

Chúng tôi đã giành được sự tin cậy trên toàn thế giới như các cố vấn và các đối tác trong việc phát triển các chính sách và chương trình đào tạo cấp cao. Hệ thống trường học khác tìm kiếm chúng tôi ra để được tư vấn đáng tin cậy, ví dụ về thực hành tốt nhất và quan hệ đối tác sáng tạo.

Last Update: 16/12/2021 12:11 PM