Khi bạn còn trẻ và sống xa gia đình, homestay in Victoria, thì sống cùng gia đình người bản xứ tại bang Victoria, Úc là một cách tuyệt vời để cảm thấy là bạn gắn bó với nơi này.

Ổn định cuộc sống, học một ngôn ngữ mới và hoàn thành việc học tập của mình tất cả đều có thể những việc đầy khó khăn khi bạn đến một đất nước xa lạ. Có được sự hỗ trợ từ một gia đình khác và sự gắn kết với cộng đồng địa phương của bạn có thể làm nên sự khác biệt. Sống cùng gia đình người bản xứ tại Úc sẽ giúp bạn thích nghi nhanh chóng với cuộc sống mới của bạn.

Homestay Dad with students watching AFL

Chăm sóc cho sự an lạc của bạn

Nhà trường của bạn sẽ che chở cho bạn và đảm bảo là bạn được vui vẻ trong những sắp xếp cho cuộc sống cùng gia đình người bản xứ của bạn. Điều Phối Viên phụ trách Học Sinh Quốc Tế và nhà trường của bạn hiểu việc bạn là việc quan trọng như thế nào..

Đảm bảo là việc học tập của bạn luôn đúng hướng

Gia đình người bản xứ của bạn đảm lãnh các trách nhiệm của họ một cách rất nghiêm túc, đặc biệt là về sự an toàn của bạn. Họ sẽ ý thức đầu đủ về các nhu cầu của bạn trong hoàn cảnh là người mới đến Úc.

Họ thực sự muốn bạn thấy thích thú với cuộc sống cùng gia đình người bản xứ. Melbourne mang đến đủ các cơ hội để được vui vẻ. Nhưng họ cũng đảm bảo là bạn có mặt ở nhà vào một giờ giấc hợp lý và dành đủ thời giờ cho việc học tập và làm bài tập về nhà.

Giúp bạn ổn định cuộc sống

Các gia đình người bản xứ của chúng tôi thường có một hay nhiều con cái, đi học cùng trường với bạn. Gia đình người bản xứ của bạn còn là một kết nối rất giá trị với cộng đồng địa phương của bạn. Họ sẽ giúp bạn kết bạn cả trong và ngoài nhà trường. Bạn sẽ cảm thấy bạn thật sự gắn bó.

Mở rộng mạng lưới của bạn

Bạn bè là rất quan trọng, nhưng có được một gia đình chủ nhà là một cái gì đó khác.

Điều này có nghĩa là trở nên tham gia cùng cộng đồng rộng hơn, chứ không phải chỉ có nhà trường của bạn. Bạn sẽ được giới thiệu với một mạng lưới mới gồm các bạn bè và gia đình, các sự kiện và các sinh hoạt của cộng đồng địa phương. Đó là một trải nghiệm hoàn toàn khác với trường nội trú, trong đó cộng đồng của bạn dường như chỉ là bên trong trường.

Một gia đình thứ hai

Không giống như các phương án khác về nơi ở, sống cùng gia đình người bản xứ tại bang Victoria cho bạn cơ hội được hòa mình hoàn toàn trong một nền văn hóa và ngôn ngữ khác.

YGia đình chủ nhà của bạn sẽ trở nên giống như một gia đình thứ hai. Họ sẽ giới thiệu bạn với gia đình và các bạn bè của họ, thu hút bạn tham gia vào các sinh hoạt hàng ngày của họ và giới thiệu với bạn về khu vực địa phương của họ. TRồi bạn sẽ sớm thấy là gia đình người bản xứ của bạn cũng muốn học hỏi từ bạn, hiểu bạn và văn hóa của bạn.

Chọn gia đình người bản xứ

Các trường của chúng tôi chọn gia đình người bản xứ, căn cứ theo các tiêu chí rõ ràng, cũng như các nhu cầu, nguyện vọng và kỳ vọng của từng cá nhân học sinh.

Nhiều nguồn gốc khác nhau

Các gia đình người bản xứ của chúng tôi có các nguồn gốc và văn hóa khác nhau; chẳng hạn, có:

 • các gia đình có con cái ở lứa tuổi của bạn
 • người lớn tuổi, đơn chiếc
 • các gia đình có con nhỏ
 • các cặp lớn tuổi mà con cái họ đã trưởng thành và sống riêng.

Thường xuyên ghé thăm tận nơi

Một đại diện của nhà trường thường xuyên ghé đến nhà của gia đình người bản xứ của chúng tôi để đảm bảo là nơi ở được thoải mái và đạt tiêu chuẩn cao cho việc:

 • sinh hoạt và thư giãn
 • làm bài tập về nhà
 • rủ bạn bè đến chơi
 • chia sẻ cuộc sống gia đình

Phỏng vấn và tuyển chọn

Chúng tôi phỏng vấn những gia đình mình mới muốn trở thành gia đình người bản xứ để kiểm tra xem họ có thể chăm lo cho một học sinh quốc tế chu đáo đến mức độ nào. Việc này bao gồm việc đảm bảo là tất cả mọi người trong gia đình trên 18 tuổi đều có Giấy Chứng Nhận Kiểm Tra Làm Việc với Trẻ Em do chính phủ cấp.

Lập nên một hồ sơ về gia đình người bản xứ

Đại diện nhà trường của bạn sẽ lập nên một hồ sơ để bạn và gia đình bạn có thể tìm hiểu về các chủ nhà mới trước khi bạn đến nơi. Khi bạn có hồ sơ này, điều này thật rất tuyệt. Nó đánh dấu sự bắt đầu của trải nghiệm của bạn tại Úc về việc sống cùng gia đình người bản xứ. Bạn có thể sử dụng hồ sơ này để bắt đầu liên lạc với gia đình người bản xứ của bạn.

Theo dõi các gia đình người bản xứ

Nhà trường:

 • ghé thăm các gia đình người bản xứ ít nhất là mỗi học kỳ một lần
 • mời các gia đình tham dự các sự kiện và sinh hoạt của nhà trường để họ là một phần trong cộng đồng nhà trường của bạn
 • thu hút gia đình người bản xứ tham gia vào việc giúp bạn ổn định trong việc học hành của bạn
 • tiến hành một cuộc tái duyệt hàng năm về tất cả các gia đình người bản xứ để đảm bảo là họ đáp ứng các tiêu chuẩn cao về trách nhiệm chăm sóc.
Last Update: 16/12/2021 3:24 PM