​Các khóa Tiếng Anh tại bang Victoria, Úc sẽ cho bạn sự tự tin để học tập, sinh sống và làm việc tại hầu hết mọi nơi trên thế giới.

Các chương trình dành cho học sinh của chúng tôi được củng cố thêm bằng nhiều dịch vụ hỗ trợ dành cho các học sinh thuộc nguồn gốc ngôn ngữ không phải là Tiếng Anh.

Khi bạn ghi danh vào một trường công lập bang Victoria, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ thêm về ngôn ngữ thông qua:

 • các lớp Tiếng Anh cấp tốc trước khi bạn bắt đầu các giờ học chính mạch, và / hoặc
 • chương trình toàn diện về Tiếng Anh như một Ngôn Ngữ Thứ Hai (English as a Second Language - EAL) khi bạn vào học ở trường.

* Xin lưu ý là các thông tin trong trang này chỉ được áp dụng nếu bạn đang đi học tại một trường công lập bang Victoria trong tư cách là một học sinh quốc tế tiêu chuẩn mà thôi. Các học sinh quốc tế ghi danh thông qua các chương trình Tạm Thời hay chương trình Học Tập tại Nước Ngoài không cần có thêm các giờ tiếng anh tại bang Victoria trước khi bắt đầu đi học tại trường chính mạch. Các học sinh ghi danh thông qua chương trình là Người Phụ Thuộc cũng có thể bắt đầu đi học ngay tại trường chiníh mạch và trường này sẽ đánh giá bạn có cần có các giờ học thêm về ngôn ngữ hay không. Để tìm hiểu xem chương trình nào là phù hợp với bạn, xin truy cập phần quy trình nộp đơn xin học của chúng tôi.

older student teaching younger students in the classroom 

Hãy có một sự khởi đầu thuận lợi trong việc học Tiếng Anh tại Úc bằng các giờ học cấp tốc

Các kỹ năng Tiếng Anh sẽ giúp bạn thành công trong việc vào học tại một trường phổ thông trung học có chất lượng và bậc giáo dục đại học. Hãy bắt đầu bằng các giờ học với các Giáo Viên giảng dạy Tiếng Anh cho những Người không Nói Tiếng Anh (Teachers of English to Speakers of Other Languages - TESOL) trong các Chương Trình Tiếng Anh của chúng tôi.

Một trương chình cấp tốc nghĩa là bạn có thể tập trung vào việc cải thiện các kỹ năng Tiếng Anh trong một thời gian ngắn. Bạn sẽ thực hành nói, nghe, đọc và viết, sử dụng các đoạn văn Tiếng Anh vì vậy bạn được chuẩn bị cho các giờ học chính mạch.

Sau 20 tuần học các giờ Tiếng Anh cấp tốc, những học sinh đáp ứng được các ưu tiên tối thiểu về Tiếng Anh của chúng tôi sẽ đạt được trình độ để bắt đầu các giờ học chính mạch.

Học sinh học EAL theo nhiều chủ đề môn học khác nhau, gồm:

 • toán
 • khoa học
 • lịch sử
 • địa lý
 • thời sự.

Sau khi đã trong chương trình học chính mạch của bạn, bạn sẽ học EAL như là một trong các môn học của bạn và bạn cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ thêm về ngôn ngữ trong nhà trường để đảm bảo là bạn thành công trong học tập. Melbourne đưa ra cho bạn nhiều lựa chọn để có các cuộc dã ngoại mà sẽ giúp bạn hiểu Tiếng Anh và văn hóa Úc.

Đó còn là cơ hội để kết bạn và thích nghi với cuộc sống tại Úc, đặc biệt là nếu bạn lại đang học tại một trung tâm trong trường mới của bạn. Bạn sẽ có được sự thuận lợi trong việc gặp gỡ các học sinh và làm quen với nhà trường của bạn.

Hãy bắt đầu tại một trong các Trung Tâm Tiếng Anh của chúng tôi

Việc tìm một Trung Tâm Tiếng Anh (English Language Centre - ELC) gần nhà trường Chính Phủ Bang Victoria của bạn là một việc dễ dàng.

 • 36 trường trong số các trường của chúng tôi có mở ra chương trình Tiếng Anh tại trường
 • 6 Trường Tiếng Anh được đặt ngay trong cự ly có thể đi lại được một cách dễ dàng.

Nếu bạn ghi danh vào một trong các chương trình dành cho học sinh của chúng tôi, ELC của bạn sẽ do nhà trường sở tại của bạn, chọn, căn cứ vào khu vực mà bạn sẽ sống và đi học.

Thư Mời Nhập Học của bạn sẽ cho bạn biết về ELC của bạn. Điều Phối Viên phụ trách Học Sinh Quốc Tế của nhà trường của bạn sẽ liên lạc chặt chẽ để giúp đỡ bạn trong khi bạn đang theo học chương trình Tiếng Anh.

Tại ELC, sĩ số lớp học nhỏ, chỉ từ hai đến tối đa là 15 học sinh. Các Nhân Viên Trợ Giáo Đa Văn Hóa hỗ trợ thêm cho lớp học và cho các cá nhân học sinh.

Các ELC được trang bị máy vi tính được nối mạng hoàn toàn. Các thiết bị nghe nhìn cung cấp một cổng nghe, TV, DVD và video. Nhiều chương trình máy vi tính được sử dụng để giúp bạn học Tiếng Anh, kể cả Powerpoint, và Word.

two international students having discussion in the library 

Sự hỗ trợ lâu dài trong các trường cho các Chương Trình Tiếng Anh như một Ngôn Ngữ Thứ Hai

Sau khi bạn đã bắt đầu các giờ học chính mạch, nhà trường của bạn sẽ tiếp tục dạy EAL cho bạn thông qua:

 • chương trình học chính thức, cung cấp môn học EAL chuyên biệt
 • hoạt động phụ đạo, câu lạc bộ bài làm ở nhà, các chương trình Tiếng Anh trong giờ nghỉ trưa và ngoài giờ học.

Các trường có nhiều học sinh EAL có các chương trình EAL chuyên biệt để đáp ứng nhu cầu của các học sinh này trong tất cả các giờ học và môn học chính mạch.

​Hỏi ý kiến chuyên môn của các Nhân Viên Trợ Giáo Đa Văn Hóa

Các Nhân Viên Trợ Giáo Đa Văn Hóa hỗ trợ các chương trình EAL theo nhiều cách khác nhau. Họ được nhiều trường tuyển dụng để giúp các cá nhân học sinh, hay các nhóm nhỏ trong giờ học. Họ cũng giúp nhân viên nhà trường:

 • liên lạc với các gia đình thuộc các nguồn gốc ngôn ngữ không phải là Tiếng Anh
 • hiểu biết về các nguồn gốc cũng như các trải nghiệm văn hóa khác
 • biên soạn các tài liệu giảng dạy.
​​
Last Update: 24/07/2020 11:12 AM